Fyrverkeritillverkning

Hammargrens har varit ledande på fyrverkerier i Sverige ända sedan början av 1900-talet, så som du förstår har vi hunnit leverera ett ansenligt antal pjäser under årens lopp. Men har du egentligen tänkt på hur man går tillväga när man tillverkar fyrverkerier? Och visste du att det ligger ganska mycket arbete bakom varje enskild pjäs?

tillverkning-collageLåt oss till exempel titta på hur man gör när man tillverkar en raket. Än idag är rakettillverkning mycket av ett hantverk och liksom vid all fyrverkeriframställning är kvalitet, noggrannhet och säkerhet A och O.

De olika beståndsdelarna
De flesta moderna raketer består av fem olika delar; ett hölje, en motor, en pinne, stjärnor och en hätta längst upp på toppen.

Höljet, eller raketkroppen, består oftast av plast men det blir allt vanligare med papphöljen. Motorn består av ett kraftigt papprör som fyllts med pressat krut och försetts med en stubin och ett stubinskydd i ena änden. Ju mer krut i motorn, desto kraftfullare motor och desto högre och rakare stiger raketen innan den briserar.

Raketpinnen är av trä och har som främsta uppgift att fungera som roder, dvs styra raketen så att den går rakt upp i luften i stället för att fara omkring helt okontrollerat. Pinnen behövs ju också för att hålla raketen på rätt plats och i rätt riktning vid avskjutningen.

Stjärnor består av olika kemiska ämnen som tillsammans med bindemedel blandas ihop i en drageringsmaskin. Blandningen rullas till små kulor. Kulorna får sedan ligga och torka i några dagar innan de går vidare till monteringen. Stjärnornas färg och andra effekter bestäms av kulornas kemiska sammansättning.

Monteringen steg för steg
Det första steget, när man monterar ihop de olika delarna är att pressa in motorn i raketkroppen. Motorn ska sitta stadigt i kroppen och därför måste man använda en speciell pressmaskin. Sedan fyller man på stjärnsatsen i raketkroppen ovanpå motorn. Därefter sätts hättan på. Till sist monteras pinnen på plats. Nu är raketen färdig att skjutas iväg!

 

Regelbundna kvalitetskontroller
För Hammargrens är det viktigt att veta att varje raket som säljs fungerar som det är tänkt. Dels av säkerhetsskäl och dels för att den som köpt en raket naturligtvis vill ha valuta för pengarna. En raket som skall säljas går ju av naturliga skäl inte att provköra. Istället tar man regelbundna stickprover som man provskjuter. En kvalitetsfråga helt enkelt. Och visst vill man som fyrverkeriälskare ha kvalitet!